אתה כאן :  ראשי  >  להגיש בקשה לאשרה (VISA)  >   תעריפי אשרה (VISA)

תעריפי אשרה (VISA)

הערה: תשלום עבור האשרה (VISA) יתקבל רק במזומן. צ'קים וכרטיסי אשראי לא יכובדו.

מחירים עבור שירותי אשרה (VISA)

List – I
מחירים עבור שירותי אשרה (VISA)
סוג אשרה (VISA) אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
אשרת (VISA) מעבר        
דרכונים ישראליים NIS 100 NIS 10 NIS 23 NIS 133
דרכונים זרים NIS 120 NIS 10 NIS 23 NIS 153
דרכונים אמריקאיים NIS 220 NIS 10 NIS 23 NIS 253
דרכונים בריטיים NIS 460 NIS 10 NIS 23 NIS 493
 
אשרת (VISA) תייר (עד 6 חודשים) אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
דרכונים ישראליים NIS 200 NIS 10 NIS 23 NIS 233
דרכונים זרים NIS 220 NIS 10 NIS 23 NIS 253
דרכונים אמריקאיים NIS 320 NIS 10 NIS 23 NIS 353
דרכונים בריטיים NIS 665 NIS 10 NIS 23 NIS 698
         
אשרת (VISA) סטודנט (משך הקורס או עד 5 שנים) אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
דרכונים ישראליים NIS 380 NIS 10 NIS 23 NIS 413
דרכונים זרים NIS 400 NIS 10 NIS 23 NIS 433
דרכונים אמריקאיים NIS 500 NIS 10 NIS 23 NIS 533
דרכונים בריטיים NIS 1165
(מחקר למקסימום של עד 3 שנים)
NIS 10 NIS 23 NIS 1198
 
אשרת (VISA) עסקים אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
(עד ל-6 חודשים)
דרכונים ישראליים   NIS 10 NIS 23 NIS 33
דרכונים זרים   NIS 10 NIS 23 NIS 33
דרכונים אמריקאיים   NIS 10 NIS 23 NIS 33
דרכונים בריטיים NIS 870 NIS 10 NIS 23 NIS 903
(עד לשנה)
דרכונים ישראליים NIS 600 NIS 10 NIS 23 NIS 633
דרכונים זרים NIS 620* NIS 10 NIS 23 NIS 653
דרכונים אמריקאיים NIS 820 NIS 10 NIS 23 NIS 853
דרכונים בריטיים NIS 2240
(שנתיים)
NIS 10 NIS 23 NIS 2273
(יותר משנה ועד 5 שנים)
דרכונים ישראליים NIS 1000 NIS 10 NIS 23 NIS 1033
דרכונים זרים NIS 1020* NIS 10 NIS 23 NIS 1053
דרכונים אמריקאיים NIS 1220 NIS 10 NIS 23 NIS 1253
דרכונים בריטיים

NIS 4095

(5 - 2 שנים)

NIS 10 NIS 23 NIS 4128
 
אשרת עבודה אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
(עד ל-6 חודשים)
דרכונים ישראליים NIS 5000 NIS 10 NIS 23 NIS 5033
דרכונים זרים NIS 420* NIS 10 NIS 23 NIS 453
דרכונים אמריקאיים NIS 620 NIS 10 NIS 23 NIS 653
דרכונים בריטיים NIS 2320 NIS 10 NIS 23 NIS 2353
(עד לשנה)
דרכונים ישראליים NIS 5200 NIS 10 NIS 23 NIS 5233
דרכונים זרים NIS 620* NIS 10 NIS 23 NIS 653
דרכונים אמריקאיים NIS 820 NIS 10 NIS 23 NIS 853
דרכונים בריטיים NIS 2520 NIS 10 NIS 23 NIS 2553
(יותר משנה ועד 5 שנים)
דרכונים ישראליים NIS 5600 NIS 10 NIS 23 NIS 5633
דרכונים זרים NIS 1020* NIS 10 NIS 23 NIS 1053
דרכונים אמריקאיים NIS 1220 NIS 10 NIS 23 NIS 1253
דרכונים בריטיים NIS 2305 NIS 10 NIS 23 NIS 2338
 
אחרים פרט למעבר/תייר/סטודנט/עסקים/עבודה אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
(עד ל-6 חודשים)
דרכונים ישראליים NIS 400 NIS 10 NIS 23 NIS 433
דרכונים זרים NIS 420 NIS 10 NIS 23 NIS 453
דרכונים אמריקאיים NIS 520 NIS 10 NIS 23 NIS 553
דרכונים בריטיים NIS 665
(רפואית עד לשנה)
NIS 10 NIS 23 NIS 698
(עד לשנה)
דרכונים ישראליים NIS 600 NIS 10 NIS 23 NIS 633
דרכונים זרים NIS 620 NIS 10 NIS 23 NIS 653
דרכונים אמריקאיים NIS 720 NIS 10 NIS 23 NIS 753
דרכונים בריטיים NIS 855
(העברת אשרה (VISA))
NIS 10 NIS 23 NIS 888
(יותר משנה ועד 5 שנים)
דרכונים ישראליים NIS 1000 NIS 10 NIS 23 NIS 1033
דרכונים זרים NIS 1020 NIS 10 NIS 23 NIS 1053
דרכונים אמריקאיים NIS 1120 NIS 10 NIS 23 NIS 1153
דרכונים בריטיים NIS 465
(דמי אשרת (VISA) חירום)
NIS 10 NIS 23 NIS 498
 
העברת אשרה (VISA) אגרת אשרה (VISA) ICWF אגרת עמלת שירות CKGS סך הכול לתשלום
דרכונים ישראליים NIS 30 NIS 10 NIS 23 NIS 63
דרכונים זרים NIS 30 NIS 10 NIS 23 NIS 63
דרכונים אמריקאיים NIS 30 NIS 10 NIS 23 NIS 63
דרכונים בריטיים NIS 30 NIS 10 NIS 23 NIS 63
הערה: * אשרות (VISA) חירום מוענקות במקרים של מצבי חירום אמיתיים כגון פטירה או מחלה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה או מקרה הנחשב כמו זה על ידי הפקיד הקונסולורי. מקרה זה יידרשו הוכחה וכרטיסי
              טיסה מאושרים. מחיר הנפקת אשרת (VISA) חירום יהיה 180 ₪ נוספים לאגרות האשרה (VISA) המיושמות. אתה עשוי לרצות לברר אצל הפקיד הקונסולרי של השגרירות בנוגע לסידורים לאותם מצבי חירום.
              ההחלטה של הפקיד הקונסולרי בעניין זה תהיה סופית.